ضرورت ازدواج از دیدگاه رسول اکرم (ص)

رسول اکرم (ص) فرمودند:

۱-      هر کس ازدواج کند، نصف دین را حفظ کرده، پس در مورد نصف دیگر دین خود تقوای الهی را پیشه کند.

۲-      بدترین مردان، آنانی هستند که ـ بدون دلیل ـ ازدواج را ترک کنند.

۳-      چرا، باید مرد مومن از ازدواج امتاع کند؟ زیرا ممکن است خدا به آن مرد مومن فرزندی عطا کند که زمین را به گفتن لا اله الا الله سنگین نماید.

۴-      هر کس بخواهد پیرو من باشد، این را بداند که زن خواستن، سنت و شیوه من است.

۵-      درهای رحمت خداوند در چهار زمان گشوده می شود: ۱- هنگام بارش باران ۲- هنگامی که فرزند به صورت پدر و مادر ، از روی مهر نگاه کند. ۳- هنگام گشودن درب خانه خدا ۴- هنگام ازدواج

تبلیغات

تازه ترین مطالب

فهرست