تولى و تبرى

تولى، یعنى: دوستى خدا و پیامبران و امامان علیهم السلام.

تبرى، یعنى: بیزارى از دشمنان خدا و دشمنان پیامبران و امامان علیهم السلام.

براى اینکه: اگر کسى شخصى را دوست داشته باشد از او پیروى مى کند و اگر کسى با شخصى دشمن باشد از او دورى مى نماید، بنا براین دوستى خدا و اولیاء خدا سبب مى گردد که براى نظم دنیا و پاداش آخرت از آنان پیروى نمائیم.

تبلیغات

تازه ترین مطالب

فهرست