نوشته‌ها

بدون منت، گذشت کنید

  گذشت لازمه زندگی مشترك است‎   مدارا در برابر رفتار نامناسب همسر و گذشت از نیازها راهكاری است كه می تواند به روابط خانوادگی آرامش هدیه كند اما گاهی اوقات زن و شوهر به جای توجه به گذشت در زندگی مشترك، با حرف ها و كنایه هایش…