نوشته‌ها

,

صنايع دستی استان کردستان

قالي بافي قالي بافي در كردستان بسيار رايج است و نام كردستان هميشه مترادف با مهمترين قالبهاي دستبافت بوده كه با كمال ذوق و سليقه پديد آمده است و قالي افشار و سنندج و بيجار و بوكان امروز شهرت جهاني دارد و به تحقيق يكي از پر ارزشترين…