نوشته‌ها

,

آثار باقی مانده و منتسب به پیامبران

آثار برجاى مانده از قوم ثمود .. مقبره حضرت ایوب .. مقبره حضرت داوود  .. محل ولادت حضرت ابراهیم .. دستخط منسوب به ادریس نبى ... غارى که حضرت موسى در آن پناه گرفت ... مقبر…