نوشته‌ها

,

صنايع دستی استان قم

خرمهره، مظهر رنگ جادويی رنگ طلسم مانند ايرانيان، فيروزه ای آبی روشن است که بهترين نمونه اش را به روی خرمهره هايی که به چارپايان گران قيمت و نيز به کودکان برای دفع چشم  بد می آويزند می توان ديد. اين آثار در مقابر ايرانی از هزاره ن…
,

صنايع دستی استان سيستان و بلوچستان

گليم‌بافي اين هنر در تمام استان و بيشتر در بين عشاير و طوايف بلوچ و بلوچ‌هاي ساكن در سيستان توليد مي‌شود. و ارتباط قوي با عشاير شمال و مركز خراسان دارد. اين هنر در بلوچستان نواحي گشت، بم‌پشت، كشتگان از توابع شهرستان سراوان و بزمان،…