نوشته‌ها

,

صنايع دستی استان سيستان و بلوچستان

گليم‌بافي اين هنر در تمام استان و بيشتر در بين عشاير و طوايف بلوچ و بلوچ‌هاي ساكن در سيستان توليد مي‌شود. و ارتباط قوي با عشاير شمال و مركز خراسان دارد. اين هنر در بلوچستان نواحي گشت، بم‌پشت، كشتگان از توابع شهرستان سراوان و بزمان،…