نوشته‌ها

,

صنايع دستی استان همدان

قاليبافی قالی بافی در سطح کشور به واسطه دوام و استحکام آن مشهور است ولی به نظر می رسد  قالی بافی در استان مذکور از پيشينه ای طولانی برخوردار نباشد برای صحبت در اين زمينه تنها از يک مدرک مستند می توان کمک گرفت و آن نوشته های سيسيل ادوار…