نوشته‌ها

خودروهای شگفت‌انگیز از جنس چوب

گروهی از کارگران اندوزیایی زیر نظر استادشان کار جالبی انجام می‌دهند. آن‌ها خودروهای مختلف را از جنس چوب خلق می‌کنند و برای افراد ثروتمندی در سراسر دنیا می‌فرستند. این گروه برای افرادی کار می‌کنند که دوست دارند در کنار نمونه اصلی خودرو یک نمونه چوبی ن…