داستان و ریشه ضرب المثل ديه بر عاقله است

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از ضرب المثل و سخنان پند آموز همراه باشید : اگر به مثل های ایرانی علاقه مندید ما در ادامه معرفی ضرب المثل های ایرانی ، داستان و ریشه ضرب المثل ديه بر عاقله …

ضرب المثل دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از ضرب المثل و سخنان پند آموز همراه باشید : داستان ضرب المثل دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید   مورد استفاده: در مورد افرادی به كار می‌رود كه در هر شرایطی همدل و همدم خود را پیدا می‌كنند.   …

ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از ضرب المثل و سخنان پند آموز همراه باشید : داستان ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی   کاربرد ضرب المثل: غالباً در مورد افرادی به کار می‌رود که قبل از انجام ام…

ضرب المثل اگر رفیق شفیقی، درست‌پیمان باش

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از ضرب المثل و سخنان پند آموز همراه باشید : داستان ضرب المثل اگر رفیق شفیقی، درست‌پیمان باش   در زمان ماضی در آذربایجان زرگری و نجاری با هم دوستی داشتند. مرد نجار «شفیق» و زرگر «رفیق» نام…

ریشه ضرب المثل حرفهای بند تنبونی

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از ضرب المثل و سخنان پند آموز همراه باشید : داستان ضرب المثل حرفهای بند تنبونی   در زمان امیر کبیر هرج و مرج در بازار به حدی بود که که هر کس در مغازه اش از همه نوع جنسی می ف…

ضرب المثل اول رفیق آخر طریق

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از ضرب المثل و سخنان پند آموز همراه باشید : داستان ضرب المثل اول رفیق آخر طریق   مردی بود که حکایت‌ می‌کرد من سی سال تجارت کردم و هرگز در سفر بی‌رفیق نبودم. در ابتدای تجارت پدرم مرا…

ضرب المثل دل به دل راه دارد

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از ضرب المثل و سخنان پند آموز همراه باشید : داستان ضرب المثل دل به دل راه دارد   مورد استفاده: این ضرب المثل در مورد افرادی كه به شدت به یكدیگر علاقه مند هستند ولی به دلایلی از یك…

ضرب المثل کوراوغلی می خواند

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از ضرب المثل و سخنان پند آموز همراه باشید : داستان ضرب المثل کوراوغلی می خواند   هنگامی که مخاطب در جواب متکلم جواب سربالا بدهد و یا فی المثل بدهکار در مقابل بستانکار که طلب خود را مطالب…

ضرب المثل از چاله در آمدن و به چاه افتادن

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از ضرب المثل و سخنان پند آموز همراه باشید : داستان ضرب المثل از چاله در آمدن و به چاه افتادن   از گرفتاری خلاص شدن و به گرفتاری بزرگتری مبتلا شدن آورده اند كه ...  در گلستان سعد…

سرم را سَرسَری متراش ای استاد سَلمانی

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از ضرب المثل و سخنان پند آموز همراه باشید : داستان ضرب المثل سرم را سَرسَری متراش ای استاد سَلمانی   مورد استفاده: این ضرب المثل را افرادی به كار می‌برند كه می‌خواهند بگویند من در شهر و دیا…

شده ملانصرالدین، الاغی را كه سوار شده، حساب نمی‌كند

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از ضرب المثل و سخنان پند آموز همراه باشید : داستان ضرب المثل شده ملانصرالدین الاغی را كه سوار شده حساب نمی‌كند   مورد استفاده: در مورد افراد بی‌سواد و نادان بكار می‌رود.   ر…

ضرب المثل شریك دزد و رفیق قافله

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از ضرب المثل و سخنان پند آموز همراه باشید : داستان ضرب المثل شریك دزد و رفیق قافله   مورد استفاده: در مورد اشخاصی به كار می‌رود كه با طرفین دعوا زدوبند داشته باشند.   روزی روزگاری، در د…

ضرب المثل سنگ مفت، گنجشك مفت

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از ضرب المثل و سخنان پند آموز همراه باشید : داستان ضرب المثل سنگ مفت، گنجشك مفت   مورد استفاده: در مورد اشخاصی گفته می‌شود كه از انجام هر كاری می‌ترسند در صورتی كه آن كار ا…

ضرب المثل بلکه را کاشتند سبز نشد

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از ضرب المثل و سخنان پند آموز همراه باشید : داستان ضرب المثل بلکه را کاشتند سبز نشد   می گویند روزی ساربانی که از کنار یک روستای کویری می گذشت به زمین خشک و خالی ای رسید و شترهای…

ضرب المثل تغاری بشکند ماستی بریزد

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از ضرب المثل و سخنان پند آموز همراه باشید : داستان ضرب المثل تغاری بشکند ماستی بریزد جهان گردد به کام کاسه لیسان   معنی:  هنگامی که پیشامدی غیرمنتظره و به وجود آمدن فرصت و موقعیت…

ضرب المثل به آن نشاني که خودم آمدم دوغم ندادي ، نوکرم مي آيد ماستش بده !

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از ضرب المثل و سخنان پند آموز همراه باشید : داستان ضرب المثل به آن نشاني که خودم آمدم دوغم ندادي ، نوکرم مي آيد ماستش بده !   روزي و روزگاري در يکي از شهرها مردي زندگي مي کرد که پ…

ضرب المثل سواره از پیاده خبر ندارد، سیر از گرسنه

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از ضرب المثل و سخنان پند آموز همراه باشید : داستان ضرب المثل سواره از پیاده خبر ندارد، سیر از گرسنه   در زمان‌های نه چندان دور، مردی سوار بر شتر از بیابان داغ و خشکی می‌گذشت. مرد سوا…

ضرب المثل حاجی ما هم شریکیم

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از ضرب المثل و سخنان پند آموز همراه باشید : داستان ضرب المثل حاجی ما هم شریکیم    در روزگاران گذشته طولانی ترین سفر مردم سفر حج بود. در یکی از آن روزگاران گروهی از مسافران م…

ضرب المثل توبه گرگ مرگ است

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از ضرب المثل و سخنان پند آموز همراه باشید : داستان ضرب المثل توبه گرگ مرگ است   كسی كه دست از عادتش بر ندارد . آورده اند كه ...  گرگ پیری بود كه در دوران زندگیش حیوانات و جانوا…

ضرب المثل گر ملک این است و همین روزگار

با مجله اینترنتی برگک در یک مطلب تازه از ضرب المثل و سخنان پند آموز همراه باشید : داستان ضرب المثل گر ملک این است و همین روزگار   گر ملک اینست و همین روزگار                زین ده ویران دهمت صدهزار   روزی انوشیروان پادشاه س…